În cadrul proiectului ”Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți”- CRED, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat în data de 30 martie 2023, la Casa Avramide Tulcea, unul din cele 43 de ateliere planificate la nivel national, în perioada martie – mai 2023, cu tema ”Educația nonformală: actori, practici, perspective”.

Evenimentul a reunit peste 40 de experți cu experiență relevantă în promovarea programelor de educație non-formală, profesori și inspectori școlari, experți implicați în proiectul CRED, precum și reprezentanți ai societății civile activi în domeniul educației din județul Tulcea.

Atelierul a abordat trei categorii de practici non-formale: activități promovate de școli, cu accent pe programul ”Săptămâna Verde”, practici în educația non-formală din cadrul Palatul Copiilor Tulcea, acțiuni realizate de organizații non-guvernamentale care activează în județul Tulcea.

Importanța educației non-formale în contextul unui curriculum centrat pe competențe cheie a fost subliniată în alocuțiunile invitaților la workshop:
– Viorica PAVEL, Inspector Școlar General – Inspectoratul Școlar Județean Tulcea;
– Constantin COCA, Inspector Școlar General Adjunct – Inspectoratul Școlar Județean Tulcea;
– Ștefan TORCĂRESCU, Coordonator Partener – Casa Corpului Didactic Buzău;
– Mirela POPOV, Inspector școlar pentru activități extrașcolare – Inspectoratul Școlar Județean Tulcea.

Evenimentul a debutat cu prezentări focusate pe rezultatele proiectului CRED și tematica workshop-ului:
– ”Proiectul CRED – dimensiunile principale de intervenție și rezultatele atinse până în prezent”, susținută de Gabriela BRATU, expert operațional monitorizare în cadrul echipei de management la nivelul Ministerului Educației;
– ”Proiectul CRED, rezultate atinse în județul Tulcea” și ”Un curriculum centrat pe competențe – rolul educației non-formale în promovarea unor activități de învățare care formează competențe”, susținute de Gabriela NICHIFOR, director al Casei Corpului Didactic Tulcea și expert local coordonare formare în proiectul CRED.

În cadrul a trei sub-ateliere, au fost prezentate experienţe de învăţare non-formală și exemple de bune practici:
– ”Educația privind schimbările climatice și protejarea mediului în context non-formal”, prezentare realizată de prof. Jenica BATISTE, director adjunct al Școlii Gimnaziale Nr. 12 Tulcea;
– ”Practici non-formale în dezvoltarea abilităților și competențelor elevilor”, prezentare realizată de prof. Steliana DUMITRU, director al Școlii Gimnaziale Dăeni și Andrei IONESCU, voluntar Grup Local de Tineret Tulcea;
– ”ECO ECO-uri” – proiect realizat în cadrul programului Săptămâna Verde, prezentare realizată de prof. Marta AGACHE și prof. Diana BORZEA, Școala Gimnazială ”Elena Doamna” Tulcea;
– ”Un copil implicat, un mediu mai curat – activități realizate în cadrul programului Săptămâna Verde”, prezentare realizată de prof. Carmen ROȘCA și prof. Ana BUTUCEA, Școala Gimnazială ”Nifon Bălășescu” Tulcea;
– ”Incluziune și coaching prin educație non-formală la Palatul Copiilor Tulcea”, prezentare realizată de prof. Laura FELEA, director al Palatului Copiilor Tulcea și prof. Marinela PEICIU, Palatul Copiilor Tulcea;
– ”Educația non-formală pe drumuri dobrogene”, prezentare realizată de Mihaela MILITARU, vicepreședinte și Ileana GĂLĂȚESCU, membru voluntar, ONG ”Drumuri Dobrogene” Tulcea;
– ”EUdivers: tinerii, factor activ al comunității”, prezentare realizată de Ana LAZĂR, coordonator de voluntari – Asociația Centrul European pentru Diversitate Tulcea.
Încă o activitate marca CRED în care învățarea a fost promovată ca o experiență trăită și împărtășită celor prezenți, într-un cadru non-formal, deschis și prietenos.