Proiectul ”Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED prezintă seria workshop-urilor naționale ”Educația non-formală: actori, practici, perspective”

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED continuă promovarea modelelor de bune practici în educație, prin organizarea unei serii de evenimente dedicate importanței educației non-formale, în contextul unui curriculum centrat pe competențe-cheie.

Un total de 43 de noi ateliere sunt planificate în toată țara, în perioada martie – mai 2023, proiectul ”Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED punând în practică seria workshop-urilor naționale, ”Educația nonformală: actori, practici, perspective”, organizate în colaborare cu fiecare Casă a Corpului Didactic (CCD) din România.

În județul Tulcea, workshop-ul ”Educația nonformală: actori, practici, perspective” va avea loc joi, 30 martie 2023, interval orar 14.00 – 18.00, în locația Casa Avramide din municipiul Tulcea.

Atelierele vor avea un format interactiv, continuând formatul de succes al celor două serii anterioare de workshop-uri naționale CRED, ”Atelierele CRED – Bune practici în educație”, organizate în anii 2021 și 2022. Astfel, toți participanții vor contribui la tematicile abordate, în calitate de vorbitor sau în calitate de participant activ în sesiunile de întrebări și răspunsuri sau în activitățile de grup.

La fiecare eveniment sunt așteptate cadre didactice din învățământul preuniversitar, care au o experiență relevantă în promovarea programelor de educație non-formală în școli, din palatele și cluburile copiilor, cât și reprezentanți ai societății civile activi în domeniul educației, cum ar fi asociații, fundații, organizații sindicale, asociații ale părinților etc.

Fiecare atelier va aborda una dintre cele trei categorii de practici non-formale:

  • Activități promovate de școli, cu accent pe programele ”Școala Altfel” și ”Săptămâna Verde”;
  • Practici din cadrul Palatelor și ale Cluburilor Copiilor, cu accent pe activități relevante din perspectiva competențelor urmărite în curriculumul național, la diferite discipline;
  • Activități promovate de diferite organizații non-guvernamentale.

Experienţele de învăţare non-formală sunt considerate modalități complementare de formare a competenţelor cheie, iar proiectul CRED are o experiență pozitivă în implementarea acestui tip de activități în școli din medii defavorizate.

Astfel, în anul 2023, proiectul CRED a încheiat cu succes pilotarea unor intervenții de sprijin în 25 de școli din zone vulnerabile din județele Bihor și Iași și din zona periurbană a Bucureștiului. Activitățile au vizat elevi din nivelurile primar și gimnaziu și au avut rolul de a crește atractivitatea școlii pentru elevi. La încheierea activităților pilot, un număr semnificativ de elevi ce erau expuși, inițial, riscului de abandon școlar, și care au fost implicați în activitățile CRED, au reușit să finalizeze cursurile ciclului gimnazial și au promovat examenul de Evaluare Națională.

În spiritul împărtășirii bunelor practici din educație, aceste modele vor fi diseminate și prin intermediul workshop-urilor naționale CRED ”Educația non-formală: actori, practici, perspective”.

Mai multe detalii despre proiectul CRED și activitățile desfășurate sunt disponibile pe www.educred.ro sau pe pagina Facebook „Proiectul CRED”.

***

„Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED este un proiect de anvergură pentru sistemul educațional românesc și vizează învățământul primar și cel gimnazial. CRED este, totodată, parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, se implementează la nivel național și are 12 parteneri (instituții publice): Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), 8 Case ale Corpului Didactic din fiecare regiune de dezvoltare și 3 Inspectorate școlare.