În perioada 14 februarie 2023 – 4 aprilie 2023, Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat programul de formare continuă acreditat de Ministerul Educației ”Școala și familia în formarea personalității elevilor”, cu durata de 40 ore, 10 CPT, având grup țintă 25 de formabili, personal didactic de predare din învățământul preuniversitar.

Cursul a vizat, în cele 40 de ore desfășurate online sincron/asincron, pe platforma e-learning de cursuri a Casei Corpului Didactic Tulcea, dezvoltarea competențelor de aplicare a instrumentelor şi tehnicilor specifice de modelare a trăsăturilor de caracter ale elevilor, pe baza cunoașterii componentelor personalităţii umane și dezvoltarea competențelor de utilizare a unor strategii eficiente de intervenţie pentru prevenirea și gestionarea situațiilor problemă în grupul clasei și combaterea bullying-ului în școală.

Modulele programului au fost susținute de profesorul formator Jenica Batiste.
Responsabil organizare program de formare: profesor metodist Ileana Gălățescu