La termenul de depunere din data de 28 iunie 2024, în cadrul apelului Interreg NEXT Black Sea Basin Programme 2021 – 2027, Priority 3 – Competent and Resilient Region, Interreg Specific Objective 1 – A better cooperation governance, Specific Objective 3 – Build up mutual trust, in particular by encouraging people-to-people actions, a fost transmisă cererea de finanțare pentru proiectul intitulat ”Smart Regions in BSB” – BSB01303 SmaRties, de către Lider Lalapaşa Belediyesi Başkanlığı (autoritate publică locală) din Edirne Province/Turcia, în parteneriat cu Asociația „Promotion of Employment” (ONG) din Karnobat/Bulgaria, Anenii Noi District Council din Republica Moldova (autoritate publică locală) și Casa Corpului Didactic Tulcea (instituție publică) din România.

Interreg NEXT Black Sea Basin Programme 2021 – 2027 este focusat pe cooperarea transfrontalieră în zona bazinului Mării Negre într-o configurație transnațională, susținând patru obiective specifice:
– Dezvoltarea și consolidarea capacităților de cercetare și inovare;
– Promovarea adaptării la schimbările climatice și a prevenirii riscurilor de dezastre;
– Creșterea protecției și conservării naturii, a biodiversității și infrastructurii verzi;
– Construirea încrederii reciproce, în special prin încurajarea acțiunilor interpersonale.

După aprobarea finanțării, Casa Corpului Didactic Tulcea, în calitate de Partener, va desfășura următoarele activități: furnizarea a trei cursuri pentru un grup țintă format din manageri școlari, cadre didactice, tineri cu vârste între 18 și 24 ani, reprezentanți ai comunității locale, organizarea a două video conferințe cu participarea reprezentanților celor patru parteneri, dotarea unui laborator digital în cadrul instituției, participarea la trei mobilități în țările partenere în proiect, organizarea unei mobilități transnaționale pentru 40 participanți.