În perioada 17 iunie 2024 – 5 iulie 2024, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare continuă „Educație și dezvoltare durabilă – învățare și transformare”, un curs nou, inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Tulcea, avizat de Ministerul Educației, cu durata de 30 ore.

Programul de formare a fost organizat în parteneriat cu Asociația pentru Promovarea Educației Deschise – APED. Activitățile de formare au fost susținute de formatori cu experiență în implementarea unor proiecte, în colaborare cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României.

Grupa a fost constituită din 20 de cadre didactice de la Școala Gimnazială Văcăreni, Școala Gimnazială „Alexandru Ciucurencu” Tulcea și Grădinița „Busy Bee” Râmnicu Vâlcea. S-a adăugat Școala Gimnazială Frecăței, județul Tulcea, programul de formare reprezentând una dintre activitățile finanțate în cadrul proiectului implementat de unitatea de învățământ prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar – PNRAS.

Programul de formare a avut ca scop dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de operaționalizare a conceptului de “Dezvoltare durabilă” și a “Obiectivelor Dezvoltării Durabile/ODD”; proiectarea unor demersuri educaționale care susțin manifestarea unei atitudini pozitive faţă de problematica dezvoltării durabile; elaborarea și derularea unor proiecte educaționale pentru dezvoltare durabilă în context nonformal.

Activitățile de formare s-au desfășurat în sistem online pe platforma elearning https://ccdtl.reteauaedu.ro/.

Responsabil program de formare: profesor metodist Cherciu Cristina-Sinduța