La termenul de depunere din data de 17 iunie 2024, în cadrul apelului “Pedagogie digitală pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar”, lansat de Ministerul Educației în cadrul PNRR, a fost transmisă cererea de finanțare pentru proiectul ”PROFuture Digital”, de către Lider Universitatea Româno-Americană București, în parteneriat cu Universitatea Ovidius Contanța, Casa Corpului Didactic Teleorman, Asociația Română de Literație Iași, Asociația EduApps București, Fundația pentru Cultură și Învățământ ”Ioan Slavici” Timișoara, precum și Casa Corpului Didactic Constanța, Casa Corpului Didactic Mureș și Casa Corpului Didactic Tulcea.

Proiectul are ca scop dezvoltarea competențelor digitale și de pedagogie digitală pentru 10.000 de cadre didactice din învățământul preuniversitar, la nivel național, în vederea creșterii gradului de calitate si inovare a serviciilor educaționale, facilitarea rezilienței, a incluziunii școlare și pregătirea elevilor pentru era digitală. Vor fi furnizate 3 programe de formare adresate personalului didactic din învățământul preuniversitar de nivel preșcolar, primar și gimnazial/liceal, acreditate în format blended learning (față-în-față și online asincron).

După aprobarea finanțării, Casa Corpului Didactic Tulcea, în calitate de partener collaborator, va coordona formarea profesională a unui grup țintă alcătuit din 500 de cadre didactice din unități școlare din județul Tulcea.