Curs online_Integrarea copiilor cu CES în școala de masă

Programul de formare ”Strategii de intervenție educațională pentru elevii cu cerințe educaționale speciale integrați în școala de masă este organizat online în perioada 3 – 17 aprilie 2021. Se desfășoară pe parcursul a 16 ore sincron/asincron, fiind furnizat de Casa Corpului Didactic Tulcea pe platforma Google Meet integrată în domeniul propriu ccdtulcea.ro.
Cursul este avizat de Direcția de Formare Continuă din cadrul Ministerului Educației și Cercetării și răspunde nevoii de formare a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, în domeniul psihopedagogiei speciale.
Programul vizează operaționalizarea conceptelor de baza utilizate în educația incluzivă, analiza comparativă a principalelor categorii de tulburări de dezvoltare și a instrumentelor de evaluare a elevilor cu CES, inițierea în strategiile psihopedagogice generale și speciale folosite în cadrul procesului educațional desfășurat cu elevii cu CES, cunoașterea principalelor metode și strategii educaționale utilizate în activitățile cu elevii cu CES care prezintă tulburări de comportament.
Este susținut de domnul Viorel Agheană, lector universitar doctor în cadrul Universității București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației.
Responsabil program: Nela Mitrea, profesor metodist în cadrul C.C.D. Tulcea.