Curs online_Abilitarea personalului didactic și didactic auxiliar în realizarea unui site educațional

În perioada 1 aprilie – 3 iunie 2021, Casa Corpului Didactic Tulcea furnizează programul de formare continuă acreditat M.E.C. ”Abilitarea personalului didactic și didactic auxiliar în realizarea unui site educațional”, 40 ore, 10 CPT.
Tematica cursului vizează dezvoltarea competențelor privind utilizarea instrumentelor/aplicațiilor digitale HTML, WordPress, platforma Moodle.
Programul de formare este susținut de profesor formator Eugen Șerban și se desfășoară online, sincron/asincron, pe platforma elearning cursuri dezvoltată la nivelul Casei Corpului Didactic Tulcea https://ccdtl.reteauaedu.ro/, grupa fiind formată din 35 participanți, personal didactic și didactic auxiliar.