Buletin informativ_29.03.2021

 

 

Lista activităților/programelor de formare organizate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 22.03.2021– 28.03.2021, în calitate de furnizor și facilitator de formare, pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din unitățile școlare din județul Tulcea în utilizarea aplicațiilor digitale și organizarea activităților de predare – învățare – evaluare în mediul online în noul an școlar:

 

 

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data Număr ore Număr participanți
1. Managementul comunicării și relații publice-grupa 1 23.03.2021 4 ore 27 cadre didactice
2. Managementul comunicării și relații publice-grupa 1 24.03.2021 3 ore 27 cadre didactice
3. ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul  A doua șansă”-grupa 1

Program de formare organizat în cadrul proiectului ACCED, ID 106346

27.03.2021 7,5 ore 33 cadre didactice
4. Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar-grupa 1

Program de formare organizat

în cadrul proiectului ACCED, ID 106346

27.03.2021 7 ore 30 cadre didactice
5. Managementul comunicării și relații publice-grupa 1 27.03.2021 4 ore 27 cadre didactice

 

Director,

Gabriela NICHIFOR

Compartiment Programe/Proiecte

Prof. metodist Cherciu Cristina