Activitate metodică cu bibliotecarii școlari și responsabilii CDI

Joi, 25 martie 2021, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat online întâlnirea responsabililor centrelor de documentare şi informare (CDI) şi a bibliotecarilor şcolari din unităţile de învăţământ din judeţul Tulcea. Tema întâlnirii a fost „Realizarea unei biblioteci școlare online utilizând aplicația Google Classroom”. În acest cadru tematic a fost prezentată modalitatea de realizare a unei biblioteci școlare online, pe platforma GSuite, participanții primind și un ghid practic de realizare a unei asemenea biblioteci.
Au fost prezenți 42 de bibliotecari școlari și responsabili CDI, activitatea metodică online fiind susținută de către profesor metodist, cu atribuții de bibliotecar, Nicolae Ariton.