Buletin informativ_22.03.2021

Lista activităților/programelor de formare organizate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 15.03.2021– 21.03.2021, în calitate de furnizor și facilitator de formare, pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din unitățile școlare din județul Tulcea în utilizarea aplicațiilor digitale și organizarea activităților de predare – învățare – evaluare în mediul online în noul an școlar:

 

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data Număr ore Număr participanți
1. ”Strategii moderne de evaluare și intervenție utilizate în terapia copilului cu tulburare de spectru autist (TSA)” 20.03.2021 2 ore 33 cadre didactice
2. ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul  A doua șansă”-grupa 1

Program de formare organizat în cadrul proiectului ACCED, ID 106346

20.03.2021 7 ore 33 cadre didactice
3. Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar-grupa 1

Program de formare organizat

în cadrul proiectului ACCED, ID 106346

20.03.2021 6 ore 33 cadre didactice
4. Managementul comunicării și relații publice-grupa 1 20.03.2021 8 ore 27 cadre didactice

 

Director,

Gabriela NICHIFOR

Compartiment Programe/Proiecte

Prof. metodist Cherciu Cristina