Buletin informativ_5.04.2021

Lista activităților/programelor de formare organizate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 29.03.2021–04.04.2021, în calitate de furnizor și facilitator de formare, pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din unitățile școlare din județul Tulcea în utilizarea aplicațiilor digitale și organizarea activităților de predare – învățare – evaluare în mediul online în noul an școlar:

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online

Data

Număr ore

Număr participanți

Managementul comunicării și relații publice-grupa 1

27.03.2021

3 ore

27 cadre didactice

Managementul comunicării și relații publice-grupa 1

30.03.2021

2 ore

27 cadre didactice

Managementul comunicării și relații publice-grupa 1

01.04.2021

4 ore

27 cadre didactice

Abilitarea personalului didactic și didactic auxiliar în realizarea unui site educational”-grupa 1

01.04.2021

3,5 ore

34 cadre didactice

Abilitarea personalului didactic și didactic auxiliar în realizarea unui site educational”-grupa 1

02.04.2021

3 ore

30 cadre didactice

Managementul comunicării și relații publice-grupa 1

03.04.2021

3,5 ore

27 cadre didactice

Strategii de intervenție educațională pentru elevii cu cerințe educaționale speciale integrați în școala de masă”-grupa 1

03.04.2021

4 ore

34 cadre didactice

Director,

Gabriela NICHIFOR

Compartiment Programe/Proiecte

Prof. metodist Cherciu Cristina