Curs online_ Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar_grupa 2

În perioada 10.04.2021-03.06.2021, Casa Corpului Didactic Tulcea furnizează programul de formare continuă acreditat ”Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar”, 40 ore, 10 CPT. Grupa a doua de formabili este constituită din cadre didactice selectate de către Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, în calitate de beneficiar al proiectului ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunitățile școlare defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise – ACCED”, cod SMIS 106346.

Formatorii programului de formare continuă acreditat sunt conferențiar universitar doctor, Petre Raluca Brîndușa și profesorii, Cherciu Cristina și Ilie Cătălina. Sesiunile de formare se desfășoară online sincron/asincron, pe platforma elearning cursuri a Casei Corpului Didactic Tulcea https://ccdtl.reteauaedu.ro/.