Buletin informativ_12.04.2021

 

 

Lista activităților/programelor de formare organizate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 05.04.2021–11.04.2021, în calitate de furnizor și facilitator de formare, pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din unitățile școlare din județul Tulcea în utilizarea aplicațiilor digitale și organizarea activităților de predare – învățare – evaluare în mediul online în noul an școlar:

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data Număr ore Număr participanți
1. Strategii de intervenție educațională pentru elevii cu cerințe educaționale speciale integrați în școala de masa – grupa 1 06.04.2021 4 ore 34 cadre didactice
2. Strategii de intervenție educațională pentru elevii cu cerințe educaționale speciale integrați în școala de masa – grupa 1 10.04.2021 4 ore 33 cadre didactice
3. Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar – grupa 1

Program de formare organizat în cadrul proiectului ACCED, ID 106346

10.04.2021 8 ore 30 cadre didactice
4. Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar – grupa 2

Program de formare organizat în cadrul proiectului ACCED, ID 106346

10.04.2021 6 ore 34 cadre didactice

 

Director,

Gabriela NICHIFOR

Compartiment Programe/Proiecte

Prof. metodist Cherciu Cristina