Curs online_ Abilitarea cadrelor didactice pentru programul A doua șansă_grupa 2

În perioada 15 aprilie- 15 iunie 2021, Casa Corpului Didactic Tulcea furnizează programul de formare continuă acreditat ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul A doua șansă”, 40 ore, 10 CPT. Grupa a doua este constituită din cadre didactice selectate de către Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, în calitate de beneficiar al proiectului ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunitățile școlare defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise – ACCED”, cod SMIS 106346.
Programul de formare acreditat este susținut de profesorii formatori Maria Suciu și Mara Alexandra Ivan și se desfășoară online, pe platforma elearning cursuri dezvoltată la nivelul Casei Corpului Didactic Tulcea https://ccdtl.reteauaedu.ro/.