Curs online_ Managementul comunicării și relații publice

În perioada 20.03.2021 – 07.05.2021, Casa Corpului Didactic furnizează online, pe platforma elearning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/ , programul de formare ”Managementul comunicării și relații publice”, acreditat prin O.M.E.C. nr 4414/28.05.2020, 40 ore, 10 CPT pentru o grupă de formabili alcătuită din personal didactic de predare și personal cu funcții de conducere, îndrumare și de control din învățământul preuniversitar. Scopul programului de formare vizează formarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar privind managementul instituțiilor de învățământ din perspectiva comunicării, culturii organizaționale și relațiilor publice. Modulele se axează pe domenii tematice precum relații publice și comunicare strategică, cultură organizațională și diagnoză comunicațională, comunicare și negociere.
Formator: Petre Raluca, Conferențiar Universitar Doctor, Universitatea ”Ovidius” din Constanţa, Facultatea de Litere, Departamentul de Limbi și Literaturi Moderne și Științele Comunicării