Curs online_ Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar

În perioada 20.03.2021-14.05.2021, Casa Corpului Didactic Tulcea furnizează programul de formare continuă acreditat ”Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar”, 40 ore, 10 CPT. Grupul țintă este format din cadre didactice selectate de către Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, în calitate de beneficiar al proiectului ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunitățile școlare defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise – ACCED”, cod SMIS 106346.
Programul de formare este susținut de profesorii formatori Raluca Petre, Cristina Cherciu și Cătălina Ilie. Sesiunile de formare se desfășoară online sincron/asincron, pe platforma elearning cursuri a Casei Corpului Didactic Tulcea https://ccdtl.reteauaedu.ro/.