Buletin informativ_15.03.2021

Lista activităților/programelor de formare organizate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 08.03.2021– 14.03.2021, în calitate de furnizor și facilitator de formare, pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din unitățile școlare din județul Tulcea în utilizarea aplicațiilor digitale și organizarea activităților de predare – învățare – evaluare în mediul online în noul an școlar:

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data Număr ore Număr participanți
1. ”Strategii moderne de evaluare și intervenție utilizate în terapia copilului cu tulburare de spectru autist (TSA)” 09.03.2021 2 ore 35 cadre didactice
2. ”Strategii moderne de evaluare și intervenție utilizate în terapia copilului cu tulburare de spectru autist (TSA)” 10.03.2021 2 ore 35 cadre didactice
3. ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul  A doua șansă 13.03.2021 6,5 ore 34 cadre didactice

 

Director,

Gabriela NICHIFOR

Compartiment Programe/Proiecte

Prof. metodist Laura Șerban