C.C.D. Tulcea_platformă elearning cursuri

În condițiile suspendării activităților de formare continuă în sistem față în față, Casa Corpului Didactic Tulcea și-a dezvoltat propria platformă elearning pentru desfășurarea cursurilor în regim online. Atât sesiunile de formare online meeting, cât și cele online learning sunt organizate și susținute de către formatorii acreditați, platforma incluzând accesul și participarea la webinarii, teme date spre rezolvare participanților, suport de curs, portofolii de evaluare finală realizate de formabili.
Platforma elearning C.C.D. Tulcea https://ccdtl.reteauaedu.ro/ este administrată de către informaticianul angajat al instituției, acesta asigurând și suport pentru logare și participare tuturor persoanelor înscrise la cursuri.
Activitatea de formare pe platforma elearning a început în luna martie pentru 5 grupe alcătuite din cadre didactice înscrise la cursuri acreditate M.E.C., furnizate de C.C.D. Tulcea, incluse în Oferta de programe de formare continuă pentru anul școlar 2020 – 2021.
Utilizăm în continuare și platforma Google Meet pentru organizarea online de cursuri avizate, activități de formare/instruiri, ateliere de lucru, seminarii, conferințe.
Sperăm astfel să facilităm formarea continuă a personalului didactic și didactic auxiliar și să răspundem cât mai mult nevoii de formare atât în aria predării online, cât și în alte domenii de interes.