Buletin informativ/presă

Buletin informativ_29.11.2021

 3 decembrie 2021  04:31:45

Lista activităților/programelor de formare organizate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 22.11.2021-28.11.2021, în calitate de furnizor și facilitator de formare, pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din unitățile școlare din județul Tulcea în utilizarea aplicațiilor digitale și organizarea activităților de predare – învățare – evaluare în mediul online în […]