Lista activităților/programelor de formare derulate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 14.11-20.11.2022, în calitate de furnizor și facilitator de formare.

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data Număr ore Număr participanți
         1. ,,CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”- disciplinele fizică-chimie 14.11.2022 2 ore

 

30 cadre didactice
         2. ,,CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”- disciplinele fizică-chimie 15.11.2022 2 ore

 

30 cadre didactice
         3. ,,CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”- disciplinele fizică-chimie 17.11.2022 2 ore

 

30 cadre didactice
         4. ,,CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”- disciplinele fizică-chimie 18.11.2022 2 ore

 

30 cadre didactice
         5. ,,CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”- disciplinele fizică-chimie 19.11.2022 4 ore

 

30 cadre didactice
         6. ,,Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare”- grupa

S2_RED_CRED_SE_TL_01

20.11.2022 1 oră 25 cadre didactice
         7. ,,Managementul implementării eficiente a curriculumul național. MANAGER – CRED. Formare nivel 2”-grupa S2_MANAGER_CRED_SE_TL_01 19.11.2022 4 ore 25 cadre didactice
         8. ,,Managementul implementării eficiente a curriculumul național. MANAGER – CRED. Formare nivel 2”-grupa S2_MANAGER_CRED_SE_TL_01 20.11.2022 2 ore 25 cadre didactice
         9. ,,Dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană” 14.11.2022 3 ore 22 cadre didactice
       10. ,,Dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană” 16.11.2022 3 ore 22 cadre didactice
       11. ,,Dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană” 17.11.2022 3 ore 22 cadre didactice
       12. ,,Dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană” 18.11.2022 1 oră 22 cadre didactice
       13. ,,Dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană” 19.11.2022

 

4 ore 22 cadre didactice
       14. ”Elemente de proiectare curriculară în educație fizică și sport, în contextul Curriculumului Național actual” 18.11.2022 4 ore 22 cadre didactice
       15. „Program de perfecționare a metodiștilor I.S.J.” 19.11.2022 6 ore 19 cadre didactice

 

Director,

Gabriela NICHIFOR

Compartiment Programe/ Proiecte,

Profesor metodist Ileana Gălățescu