Lista activităților/programelor de formare derulate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 21.11-27.11.2022, în calitate de furnizor și facilitator de formare.

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data Număr ore Număr participanți
         1. ,,CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”- disciplinele fizică-chimie 21.11.2022 2 ore

 

30 cadre didactice
         2. ,,CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”- disciplinele fizică-chimie 22.11.2022 2 ore

 

30 cadre didactice
         3. ,,CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”- disciplinele fizică-chimie 24.11.2022 4 ore

 

30 cadre didactice
         4. ,,CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”- disciplinele fizică-chimie 25.11.2022 4 ore

 

30 cadre didactice
         5. ,,Managementul implementării eficiente a curriculumul național. MANAGER – CRED. Formare nivel 2”-grupa S2_MANAGER_CRED_SE_TL_01 26.11.2022 5 ore 25 cadre didactice
         6. ”Elemente de proiectare curriculară în educație fizică și sport, în contextul Curriculumului Național actual” 25.11.2022 4 ore 22 cadre didactice
         7. „Program de perfecționare a metodiștilor I.S.J.” 21.11.2022 2 ore 19 cadre didactice
         8. „Program de perfecționare a metodiștilor I.S.J.” 22.11.2022 2 ore 19 cadre didactice
         9. „Program de perfecționare a metodiștilor I.S.J.” 23.11.2022 2 ore 19 cadre didactice
       10. „Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul I”_Grupa 1 21.11.2022 4 ore 23 cadre didactice
       11. „Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul I”_Grupa 1 23.11.2022 4 ore 23 cadre didactice
       12. „Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul I”_Grupa 2 22.11.2022 4 ore 23 cadre didactice
       13. „Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul I”_Grupa 2 24.11.2022 4 ore 23 cadre didactice

 

Director,

Gabriela NICHIFOR

Compartiment Programe/ Proiecte,

Profesor metodist Ileana Gălățescu