Anunțuri

Organizare modul psihopedagogic NIVELUL I

 19 octombrie 2021  05:08:15

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universității “Dunărea de Jos” din Galaţi în colaborare cu Casa Corpului Didactic Tulcea, organizează Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică – nivelul I, în regim postuniversitar. Programul se finalizează cu Certificat de absolvire a programului de formare psihopedagogică – Nivel I, care permite […]

Lansare înscrieri la programe de formare acreditate M.E., furnizor CCD Tulcea

 15 octombrie 2021  04:21:05

Casa Corpului Didactic Tulcea, în calitate de furnizor, deschide înscrierile pentru 7 programe de formare acreditate de Ministerul Educației, care vor organizate online în anul școlar 2021-2022. Detalii privind cursurile și formularele de înscriere online se găsesc pe pagina www.ccdtulcea.ro, secțiunea Înscrieri online cursuri acreditate M.E., an școlar 2021-2022 – furnizor C.C.D. Tulcea

Selecție metodiști I.S.J., an școlar 2021-2022

 27 septembrie 2021  08:06:01

În perioada 24 septembrie 2021 – 8 octombrie 2021, se va desfășura selecția cadrelor didactice care vor face parte din corpul de metodiști ai I.S.J., în anul școlar 2021-2022. Informatii privind selecția găsiți în documentele I.S.J. Tulcea, de mai jos: Adresa catre scoli selectie metodisti 2021-2022 Procedura selectie metodisti 2021-2022 Anexa 1 calendar Anexa 2 […]

Proiect PROF_Selecție cadre didactice program de formare

 14 septembrie 2021  10:28:24

În cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice-PROF, implementat de Ministerul Educației, în calitate de beneficiar, a fost lansată selecția a 8-14 cadre didactice din unitățile de învățământ din județul Tulcea, pentru a participa la programul de formare ”PROF I – Mentorat de carieră didactică”, 120 de ore, 30 de credite profesionale transferabile, acreditat conform OME nr. […]

Proiect CRED_Anunț selecție cadre didactice nivel primar

 14 septembrie 2021  04:04:34

Formarea în proiectul CRED continuă în perioada 2 octombrie 2021 – 17 decembrie 2021, pentru o nouă grupă de cadre didactice nivel învățământ primar, din județul Tulcea. Programul de formare „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar” este acreditat de Ministerul Educației, având durata de 120 ore, 30 […]

Anunț privind sistemul de echivalare a creditelor profesionale transferabile

 14 septembrie 2021  03:05:16

Luând în considerare prevederile O.M.E.C nr. 5967/16.11.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile, Casa Corpului Didactic Tulcea vă aduce la cunoștință că, în perioada 01 septembrie 2021 – 15 ianuarie 2022, personalul didactic, de conducere, de îndrumare şi de control își poate echivala în credite profesionale transferabile […]