Anunțuri

În atenția cadrelor didactice_Revista online Convorbiri didactice

 15 noiembrie 2019  13:25:45

Casa Corpului Didactic Tulcea are în pregătire un număr nou al revistei online ”Convorbiri didactice” ISSN: 2247-7179, ISSN-L: 1222-2194, care va fi publicat în luna decembrie 2019. Persoanele interesate de publicarea unui articol în revista online sunt rugate să transmită materialul responsabilului cu publicarea revistei la adresa de mail mara.ivan@ccdtulcea.ro până la data de 30 […]

În atenția cadrelor didactice consultare și dezbatere publică documente

 8 noiembrie 2019  06:00:35

În cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”, beneficiar Ministerul Educației Naționale, au fost elaborate documentele Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național(A1.1) și Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor(A1.2) și sunt supuse consultării și dezbaterii publice. Vă lansăm invitația să parcurgeți cele două documente și, ulterior, […]

În atenția cadrelor didactice_Înscrieri programe de formare semestrul I, an școlar 2019-2020

 8 octombrie 2019  09:47:06

Lista programelor de formare acreditate/avizate care vor fi organizate în semestrului I, an școlar 2019-2020, a fost actualizată și poate fi consultată în secțiunea Înscrieri online cursuri . Termenul de înscriere este 31.10.2019. Oferta programelor de formare continuă pentru anul școlar 2019–2020 a Casei Corpului Didactic Tulcea a primit avizul Ministerului Educației Naționale cu nr. […]

Oportunitate program de formare online, gratuit pentru cadrele didactice

 8 octombrie 2019  08:49:19

Cadrele didactice au oportunitatea parcurgerii unui program de formare gratuit ”LIDER ÎN SCHIMBURI DE TINERI – curs online”, oferit în cadrul proiectului „Cursuri online pentru lucrători de tineret în Erasmus+”, finanțat cu sprijinul COMISIEI EUROPENE și dedicat special participanților din statele eligibile pentru activități ERASMUS+. Cursul online dă posibilitatea de a privi mai îndeaproape schimburile […]