Anunțuri

Proiect PROF_Selecție cadre didactice program de formare

 14 septembrie 2021  10:28:24

În cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice-PROF, implementat de Ministerul Educației, în calitate de beneficiar, a fost lansată selecția a 8-14 cadre didactice din unitățile de învățământ din județul Tulcea, pentru a participa la programul de formare ”PROF I – Mentorat de carieră didactică”, 120 de ore, 30 de credite profesionale transferabile, acreditat conform OME nr. […]

Proiect CRED_Anunț selecție cadre didactice nivel primar

 14 septembrie 2021  04:04:34

Formarea în proiectul CRED continuă în perioada 2 octombrie 2021 – 17 decembrie 2021, pentru o nouă grupă de cadre didactice nivel învățământ primar, din județul Tulcea. Programul de formare „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar” este acreditat de Ministerul Educației, având durata de 120 ore, 30 […]

Anunț privind sistemul de echivalare a creditelor profesionale transferabile

 14 septembrie 2021  03:05:16

Luând în considerare prevederile O.M.E.C nr. 5967/16.11.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile, Casa Corpului Didactic Tulcea vă aduce la cunoștință că, în perioada 01 septembrie 2021 – 15 ianuarie 2022, personalul didactic, de conducere, de îndrumare şi de control își poate echivala în credite profesionale transferabile […]