Anunțuri

Eliberare atestate programul de formare ”ABILITĂȚI DE VIAȚĂ LA ADOLESCENȚI – PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI”

 8 iunie 2018  05:29:04

Casa Corpului Didactic Tulcea invită absolvenții programului de formare ”Abilități de viață la adolescenți – prevenirea consumului de droguri”, la sediul din Tulcea, str.Alunișului nr.7, conform programului de eliberare atestate, pentru ridicarea atestatelor de formare continuă. Atestatele se ridică exclusiv de către titularii acestora sau de persoana împuternicită conform art.14, alin. (3) din O.M.E.C.Ș. nr.5481/14 […]

REVISTA ON-LINE

 13 aprilie 2018  10:23:09

Personalul didactic și didactic auxiliar este invitat să publice articole în următorul număr al revistei on-line ”Convorbiri didactice”, care va apărea la sfârșitul lunii aprilie. Așteptăm cu interes materialele realizate. Responsabil cu preluarea articolelor este prof. metodist Nicolae ARITON – adresa de email: nicolaeariton@yahoo.com , tel. 0736351892.

Un nou program de formare acreditat M.E.N.

 13 aprilie 2018  10:13:53

Casa Corpului Didactic Tulcea a obținut acreditarea M.E.N. pentru un nou program de formare intitulat ”Abilități de viață la adolescenți – prevenirea consumului de droguri”, conform O.M.E.N nr.3343/16.03.2018. Grupul țintă este format din cadre didactice din învățământul preuniversitar, profesori diriginți și consilieri școlari, având o durată de 40 de ore și 10 credite profesionale transferabile. […]