Anunțuri

Notă informativă cadre didactice

 12 noiembrie 2018  11:56:39

În documentul Notă informativă pe care îl găsiți AICI, predat responsabilului cu formarea continuă la întâlnirea din octombrie, găsiți informații privind organizarea cursurilor.

Anunț avizare ofertă

 12 noiembrie 2018  11:52:06

În atenția personalului didactic și didactic auxiliar Oferta de formare pentru anul 2018-2019 a fost avizată de M.E.N. prin adresa nr.37623/22.10.2018 și este postată pe site în secțiunea Oferta de formare 2018-2019

Atelier MobilitatE+ organizat de ANPCDEP la Casa Corpului Didactic Tulcea

 25 octombrie 2018  08:43:20

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) organizează Atelierul MobilitatE+ în locația Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 23-25 noiembrie 2018. Activitatea de formare este dedicată dezvoltării de proiecte de mobilitate în cadrul programului european pentru educaţie, formare profesională şi tineret Erasmus+, domeniul Educaţie Şcolară și se adresează managerilor sau […]

Activitate metodică semestrială a responsabililor cu formare continuă (RFC)

 25 octombrie 2018  08:42:41

Casa Corpului Didactic Tulcea organizează miercuri, 24.10.2018, ora 14, la sediul C.C.D. Tulcea, activitatea metodică semestrială a responsabililor cu formare continuă (RFC). Activitatea va fi susținută de directorul CCD Tulcea, doamna Gabriela Nichifor, inspectorul responsabil cu dezvoltarea resurselor umane al ISJ Tulcea, doamna Rodica Nicotitov, profesorul metodist al CCD Tulcea, domnul Nicolae ARITON și se […]

Consfătuirea semestrială a bibliotecarilor școlari/responsabililor CDI

 25 octombrie 2018  08:42:13

Casa Corpului Didactic Tulcea organizează joi, 25.10.2018, ora 14, la sediul C.C.D. Tulcea, Consfătuirea semestrială a bibliotecarilor școlari/responsabililor CDI. Activitatea va fi susținută de coordonatorul bibliotecilor școlare/centrelor de documentare din județ, doamna Doina Sbârnea și se va desfășura prin intermediul sistemului de teleprezență din următoarele centre: Casa Corpului Didactic Tulcea, Liceul Teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea, […]