Lista activităților/programelor de formare derulate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 16.01.2023-22.01.2023, în calitate de furnizor și facilitator de formare.

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data Număr ore Număr participanți
         1. ”Profesorul creator de lecție în spațiul virtual (Teleprofesor)”- grupa 1 16.01.2023 2 ore 21 cadre didactice
         2. ”Profesorul creator de lecție în spațiul virtual (Teleprofesor)”- grupa 1 17.01.2023 3 ore 21 cadre didactice
         3. ”Profesorul creator de lecție în spațiul virtual (Teleprofesor)”- grupa 1 20.01.2023 3.5 ore 21 cadre didactice
         4. ”Profesorul creator de lecție în spațiul virtual (Teleprofesor)”- grupa 2 18.01.2023 3 ore 24 cadre didactice
         5. ”Profesorul creator de lecție în spațiul virtual (Teleprofesor)”- grupa 2 19.01.2023 3.5 ore

 

24 cadre didactice
         6. ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul  A doua șansă 19.01.2023 4 ore 25 cadre didactice
         7. ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul  A doua șansă 21.01.2023 3.5 ore 25 cadre didactice
         8. ”Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală” 16.01.2023 4 ore 21 cadre didactice
         9. ”Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală” 18.01.2023 2 ore 21 cadre didactice
       10. ”Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală” 19.01.2023 4 ore 21 cadre didactice
       11. ”Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală” 20.01.2023 2 ore 21 cadre didactice

 

Director,

Gabriela NICHIFOR

Compartiment Programe/ Proiecte,

Profesor metodist Ileana Gălățescu