Lista activităților/programelor de formare derulate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 09.01.2023-15.01.2023, în calitate de furnizor și facilitator de formare.

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data Număr ore Număr participanți
         1. ”Profesorul creator de lecție în spațiul virtual (Teleprofesor)”- grupa 1 11.01.2023 2 ore 21 cadre didactice
         2. ”Profesorul creator de lecție în spațiul virtual (Teleprofesor)”- grupa 1 12.01.2023 3 ore 21 cadre didactice
         3. ”Profesorul creator de lecție în spațiul virtual (Teleprofesor)”- grupa 2 14.01.2023 7 ore 24 cadre didactice
         4. ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul  A doua șansă” 14.01.2023 7 ore 25 cadre didactice
         5. ”Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală” 11.01.2023 2 ore 21 cadre didactice
         6. ”Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală” 12.01.2023 2 ore 21 cadre didactice
         7. ”Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală” 13.01.2023 2 ore 21 cadre didactice
         8. ”Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală” 14.01.2023 4 ore 21 cadre didactice
         9. ”Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul I”_Grupa 1  09.01.2023 4 ore 23 cadre didactice
       10. ”Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul I”_Grupa 2 10.01.2023 4 ore 23 cadre didactice
       11. ”Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul II”_Grupa 1 11.01.2023 2 ore 20 cadre didactice
       12. ”Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul II”_Grupa 1 12.01.2023 2 ore 20 cadre didactice
       13. ”Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul II”_Grupa 2 09.01.2023 2 ore 10 cadre didactice
       14. ”Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul II”_Grupa 2 12.01.2023 2 ore

 

10 cadre didactice
       15. ”Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul II”_Grupa 2 13.01.2023 2 ore 10 cadre didactice

 

 

Director,

Gabriela NICHIFOR

Compartiment Programe/ Proiecte,

Profesor metodist Ileana Gălățescu