Lista activităților/programelor de formare derulate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 19.12.2022-23.12.2022, în calitate de furnizor și facilitator de formare.

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data Număr ore Număr participanți
         1. ”Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală” 19.12.2022 4 ore

 

21 cadre didactice
         2. ”Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul I”_Grupa 1 19.12.2022 4 ore

 

23 cadre didactice
         3. ”Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul I”_Grupa 2 20.12.2022 4 ore

 

23 cadre didactice
         4. ”Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul II”_Grupa 1 21.12.2022 2 ore

 

20 cadre didactice
         5. ”Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul II”_Grupa 1 22.12.2022 2 ore

 

20 cadre didactice
         6. ”Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul II”_Grupa 2 22.12.2022 2 ore

 

10 cadre didactice
         7. ”CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”- disciplinele fizică-chimie 23.12.2022 4 ore

 

25 cadre didactice

 

 

Director,

Gabriela NICHIFOR

Compartiment Programe/ Proiecte,

Profesor metodist Ileana Gălățescu