Lista activităților/programelor de formare derulate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 25.01.2023-29.01.2023, în calitate de furnizor și facilitator de formare.

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data Număr ore Număr participanți
1. ”Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală” 25.01.2023 2 ore 21 cadre didactice
2. ”Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul II”_Grupa 1 25.01.2023 2 ore 20 cadre didactice
3. ”Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală” 26.01.2023 4 ore 21 cadre didactice
4. ”Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul II”_Grupa 1 26.01.2023 2 ore 20 cadre didactice
5. ”Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul II”_Grupa 2 26.01.2023 2 ore

 

10 cadre didactice
6. ”Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală” 27.01.2023 4 ore 21 cadre didactice
7. ”Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul II”_Grupa 2 27.01.2023 2 ore 10 cadre didactice
8. ”Dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană”-grupa 2 27.01.2023 3 ore 21 cadre didactice
9. ”Profesorul creator de lecție în spațiul virtual (Teleprofesor)”- grupa 1 28.01.2023 7 ore 21 cadre didactice
10 ”Dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană”-grupa 2 28.01.2023 3 ore 21 cadre didactice
11. ”Profesorul creator de lecție în spațiul virtual (Teleprofesor)”- grupa 2 29.01.2023 7 ore 24 cadre didactice
12. ”Dezvoltare instituțională prin proiecte cu finanțare europeană”-grupa 2 29.01.2023 8 ore 21 cadre didactice

 

Director,

Gabriela NICHIFOR

Compartiment Programe/ Proiecte,

Profesor metodist Ileana Gălățescu