Lista activităților/programelor de formare derulate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 13.02.2023-19.02.2023, în calitate de furnizor și facilitator de formare.

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data Număr ore Număr participanți
1. ”Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul I” – grupa 1 13.02.2023 4 ore 23 cadre didactice
2. ”Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul I” – grupa 2 14.02.2023 4 ore 23 cadre didactice
3. ”Curs de învățare a limbii chineze ” 14.02.2023 1 oră 7 cadre didactice
4. ”Școala și familia în formarea personalității elevilor” – S1_grupa 1 14.02.2023 2 ore

 

25 cadre didactice
5. ”Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul II” – grupa 1 15.02.2023 2 ore 20 cadre didactice
6. ”Școala și familia în formarea personalității elevilor” – S1_grupa 1 15.02.2023 2 ore

 

25 cadre didactice
7. ”Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul II” – grupa 1 16.02.2023 2 ore

 

20 cadre didactice
8. ”Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul II” – grupa 2 16.02.2023 2 ore

 

10 cadre didactice
9. ”Curs de învățare a limbii chineze ” 16.02.2023 2 ore 7 cadre didactice
10 ”Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne_modul II” – grupa 2 17.02.2023 2 ore

 

10 cadre didactice
11. ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul  A doua șansă” – S2_grupa 1 17.02.2023 2 ore

 

22 cadre didactice
12. ”Managementul comunicării și relații publice” – S1_grupa 1 17.02.2023 3 ore

 

23 cadre didactice
13. ”Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar” – S1_grupa 1 18.02.2023 7 ore

 

25 cadre didactice
14. ”Managementul comunicării și relații publice” – S1_grupa 1 18.02.2023 7 ore

 

23 cadre didactice
15. ”Școala și familia în formarea personalității elevilor” – S1_grupa 1 18.02.2023 7 ore

 

25 cadre didactice
16. ”Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare” – grupa S3_RED_CRED_SE_TL_01 19.02.2023 6 ore

 

32 cadre didactice
17. ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul  A doua șansă” – S2_grupa 1 19.02.2023 2 ore

 

22 cadre didactice
18. ”Managementul comunicării și relații publice” – S1_grupa 1 19.02.2023 5,5 ore

 

23 cadre didactice
19. ”Școala și familia în formarea personalității elevilor” – S1_grupa 1 19.02.2023 4 ore

 

25 cadre didactice

Director,

Gabriela NICHIFOR

Compartiment Programe/ Proiecte,

Profesor metodist Ileana Gălățescu