Atelierul de dezvoltare profesională cu tema ”Biblioteca vie”, a fost organizat de Casa Corpului Didactic Tulcea în colaborare cu Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” Babadag, în data de 15 februarie – Ziua Națională a Lecturii.
Sub coordonarea bibliotecarului școlar Casian Cristina și a profesorului de limba și literatura română Iftode-Pencu Mariana, elevii din clasa a VI-a au realizat o prezentare interactivă de carte, subliniind astfel importanța lecturii pentru fiecare copil și adult.
Atelierul a beneficiat de sprijinul directorului școlii, profesor Daniela Caplat, alături de Cherciu Cristina-Sinduța, profesor metodist cu atribuții delegate de bibliotecar în cadrul C.C.D. Tulcea. La activitate au participat bibliotecari școlari și responsabili ai centrelor de documentare și informare din unitățile școlare din județul Tulcea.