În perioada 18 februarie – 20 aprilie 2023, Casa Corpului Didactic Tulcea furnizează programul de formare continuă ”Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar”, acreditat prin O.M.E. nr.4925/10.08.2020, cu durata de 40 de ore și 10 credite profesionale transferabile (CPT). Grupa de formabili este constituită din cadre didactice din învățământul preuniversitar din județele Tulcea, Galați și Botoșani.
Modulele tematice intitulate ”Educaţia incluzivă”, ”Integrarea copiilor cu CES în şcoala românească”, ”Şcoala fără discriminare” și ”Reprezentări sociale și media” vor fi susținute de conferențiar universitar doctor Petre Raluca-Brîndușa, psiholog Ilie Cătălina-Aurelia și profesor Cherciu Cristina-Sinduța. Cursul este furnizat online de Casa Corpului Didactic Tulcea, pe platforma e-learning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/.