Lista activităților/programelor de formare derulate online de Casa Corpului Didactic Tulcea, în perioada 20.02.2023-26.02.2023, în calitate de furnizor și facilitator de formare.

 

Nr.

crt.

Denumirea activității/programului de formare online Data Număr ore Număr participanți
1. ”Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare” – grupa S3_RED_CRED_SE_TL_01 20.02.2023 2 ore

 

32 cadre didactice
2. ”Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare” – grupa S3_RED_CRED_SE_TL_01 21.02.2023 2 ore

 

32 cadre didactice
3. ”Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare” – grupa S3_RED_CRED_SE_TL_01 25.02.2023 7 ore

 

32 cadre didactice
4. ”Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare” – grupa S3_RED_CRED_SE_TL_01 26.02.2023 4 ore 32 cadre didactice

 

 

 

Director,

Gabriela NICHIFOR

Compartiment Programe/ Proiecte,

Profesor metodist Ileana Gălățescu