Activitatea metodică a responsabililor cu formarea continuă din unităţile de învăţământ din judeţul Tulcea

Joi, 21 mai 2020, echipa Casei Corpului Didactic Tulcea a organizat online, pe platforma Google Meet, activitatea metodică semestrială a responsabililor cu formarea continuă (RFC) din municipiul și județul Tulcea. Agenda întâlnirii a cuprins următoarele subiecte: analiza nevoii de formare continuă a cadrelor didactice din școli pentru fundamentarea ofertei de formare pentru anul școlar 2020-2021, raportarea activității privind dezvoltarea profesională a personalului didactic și didactic auxiliar din unitățile școlare pentru anul școlar 2019-2020, actualizarea bazelor de date ale formării continue, noile programe de formare acreditate M.E.C. de către C.C.D. Tulcea în calitate de furnizor, programe de formare aflate în curs de acreditare.
Participanții au fost informați asupra activităților organizate de C.C.D. Tulcea în vederea consolidării abilităților cadrelor didactice privind utilizarea aplicațiilor și instrumentelor digitale ca suport pentru realizarea activităților de învățare online cu elevii.
Au fost prezenți online 63 de responsabili cu formarea continuă, activitatea fiind susținută de către Gabriela Nichifor, director C.C.D. Tulcea și Rodica Nicotitov, inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane în cadrul I.S.J. Tulcea.
Organizator – profesor metodist Ariton Nicolae, coordonator RFC