Google Classroom – Ateliere de lucru online

Pentru a oferi sprijin cadrelor didactice pe perioada suspendării cursurilor și transferării învățării elevilor în spațiul online, Casa Corpului Didactic a organizat pe platforma online Google Meet, două ateliere de lucru în datele de 20 și 22 mai 2020, aducând în centrul atenției celor aproximativ 300 de participanți aplicația Google Classroom, utilizată tot mai mult de către profesori în demersurile didactice realizate în spațiul virtual.
Informaticianul C.C.D. Tulcea, Mara Alexandra Ivan, cu rol de expert local elearning în cadrul proiectului CRED, a prezentat avantajele utilizării acestei aplicații: comunicarea în timp real cu elevii în timpul lecțiilor, crearea, colectarea și notarea temelor în mediul online, facilitarea interacțiunii și colaborării profesor–elev, Google Forms ca instrument de lucru pentru profesori și elevi, rezumate ale activității elevilor pentru părinți, spre a fi informați permanent cu privire la evoluția și rezultatele lor la școală.
Atelierele de lucru online au fost organizate de către profesor metodist C.C.D., Cherciu Cristina.