La invitația domnului Silviu Feodor, deputat în Camera Deputaților din România și președinte al Comunității Rușilor Lipoveni din România (CRLR), Casa Corpului Didactic Tulcea a participat la Consfătuirea anuală a cadrelor didactice, în perioada 21-24 octombrie 2022, la Piatra Neamț, fiind reprezentată de profesor metodist Ileana Gălățescu.

Agenda evenimentului a cuprins și prezentarea Ofertei de formare a Casei Corpului Didactic Tulcea, pentru anul școlar 2022-2023, de interes pentru participanți fiind cursul intitulat ”Tehnici și metode inovative de predare-învățare-evaluare a limbii ruse materne”, 2 module axate pe formarea şi dezvoltarea competenţelor de comunicare, având ca grup țintă cu precădere cadrele didactice care predau limba rusă maternă, religia ortodoxă de rit vechi, istoria și tradițiile rușilor lipoveni din România.

Programul de formare va veni în sprijinul profesorilor care predau și alte discipline școlare în unități de învățământ din județul Tulcea și din țară, în cadrul cărora noțiunile de limbă rusă constituie un avantaj și o necesitate pentru integrarea elevilor și adulților refugiați din Ucraina, parte dintre ei fiind vorbitori și de limbă rusă.

În anul școlar 2022-2023, Comunitatea Rușilor Lipoveni din România (CRLR) și Casa Corpului Didactic Tulcea vor derula un parteneriat solid, care va include activități de dezvoltare profesională și programe de formare pentru cadrele didactice.