Casa Corpului Didactic Tulcea, în calitate de furnizor, deschide înscrierile online pentru programele de formare avizate de Ministerul Educație/Direcția Formare Continuă prin adresa nr. 32565/14.10.2022, care vor fi organizate în sistem online (sincron/asincron) și blended learning în anul școlar 2022-2023.

Detalii privind cursurile și formularele de înscriere online se găsesc pe pagina www.ccdtulcea.ro , secțiunea Înscrieri online cursuri avizate M.E., an școlar 2022-2023.