În perioada 17 octombrie 2023 – 31 mai 2024 Casa Corpului Didactic Tulcea organizează în fiecare săptămână, în zilele de marți și miercuri, excluzând vacanțele școlare, sesiuni de consiliere privind dezvoltarea profesională continuă a personalului didactic și didactic auxiliar din unitățile școlare din județul Tulcea și acumularea creditelor profesionale transferabile. Planificarea sesiunilor de consiliere este postată pe pagina web a instituției, în secțiunea Formare continuă/Activități consiliere dezvoltare profesională continuă și acumulare a creditelor profesionale transferabile. Participarea la sesiunile de consiliere online este posibilă prin accesare directă a link-urilor inserate.