În cadrul proiectului ”Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți”- CRED, implementat de Ministerul Educației, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat astăzi, 13 octombrie 2023, unul dintre cele 129 de ateliere planificate la nivel national, în perioada septembrie – noiembrie 2023, cu tema ”Resursele CRED: educație deschisă, în clasă și acasă”.
Evenimentul a reunit 30 de cadre didactice pentru învățământul primar, experți implicați în proiectul CRED, reprezentanți ai unor asociații active în domeniul educației din județul Tulcea.
De la documente de politici educaționale, ghiduri metodologice, programe școlare pentru opționale integrate sau resurse educaționale digitale și până la rapoarte de cercetare și analize diverse, Resursele Educaționale Deschise CRED se constituie într-un fond educațional complex și valoros pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar românesc. Aceste aspecte au fost surprinse în alocuțiunile invitaților la workshop:
– Prof. Viorica PAVEL, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Tulcea;
– Prof. Ștefan TORCĂRESCU, coordonator partener regiunea Sud-Est, director al Casei Corpului Didactic Buzău;
Evenimentul a debutat cu prezentări focusate pe rezultatele proiectului CRED și tematica workshop-ului:
– ”Proiectul CRED și dimensiunile principale de intervenție – rezultate atinse până în prezent”, prezentare susținută de prof. Gabriela NICHIFOR, expert local coordonare formare CRED, director al Casei Corpului Didactic Tulcea;
– ”Repere metodologice privind managementul curriculumului în învățământul primar/gimnazial și dezvoltarea curriculumului la decizia şcolii”, prezentare susținută de prof. Mioara RANCIU, expert local monitorizare și raportare CRED, inspector școlar general adjunct;
– ”Ghidurile metodologice pentru învățământul primar – noi resurse utile pentru cadrele didactice”, prezentare susținută de prof. Virginia PANAIT, formator CRED, inspector școlar pentru învățământ primar;
– ”Resurse educaționale deschise în clasa de nivel primar”, prezentare susținută de prof. Cristina ZLATE, cursant CRED;
– ”Ghid metodologic pentru aplicarea programei școlare de Limba și literatura română, aria curriculară Limbă și comunicare – învățământ primar”, prezentare susținută de prof. Otilia BREBENEL, autor, expert CRED.
În cadrul a patru sub-ateliere, având ca facilitatori experții formatori CRED, prof. Maria Suciu și prof. Mirela Popov, participanții au valorificat utilitatea ghidurilor pentru învățământul primar în aplicarea curriculumului la clasă, proiectând secvențe de lecții la diverse discipline școlare.
Încă o activitate marca CRED, centrată pe toate tipurile de Resurse Educaționale Deschise ce au fost elaborate în cadrul proiectului ”Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED.