Seminar interactiv ”Geometria conflictului în spațiul actual școlar”

În cadrul proiectului ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunități școlare defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise – ACCED”, ID 106346, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat seminarul interactiv de dezvoltare profesională a cadrelor didactice intitulat ”Geometria conflictului în spațiul actual școlar”. Activitatea de formare online a fost susținută de lector formator Cătălina Ilie, expert suport dezvoltare profesională implicat în cadrul proiectului și a avut ca scop a dezvoltarea abilităților cadrelor didactice de gestionare a conflictului școlar utilizând tehnici de comunicare adecvate, luând în considerare interacțiunea elev-elev și profesor-elev în mediul online. Peste 80 de participanți au primit cunoștințe despre ce cuprinde geometria conflictului: cercul , triunghiul și dreptunghiurile conflictului, prezentarea teoriilor și implicațiilor acestora asupra vieții și activității cadrelor didactice, factorii care contribuie la dezvoltarea conflictului, valoarea finală a conflictului, repere utile în rezolvarea conflictelor.