În cadrul proiectului ”Erasmus+ Adult Education Accreditation Project”- 2022- 1- TR01- KA121 – ADU – 000064157 continuă colaborarea dintre Edirne Provincial Directorate of National Education (Direcția Provincială de Educație Națională Edirne) din Turcia și Casa Corpului Didactic Tulcea, cu o activitate de job shadowing în domeniul Adult Education, planificată a se desfășura în luna mai a acestui an. O echipă formată din patru manageri și profesori turci au efectuat o vizită pregătitoare, stabilind împreună cu echipa C.C.D. Tulcea detalii privind agenda mobilității cursanților adulți din Edirne, planul de lucru și strategia de comunicare. Activitatea recent desfășurată, Erasmus+ Preparatory Visit Programme, a conturat cadrul de cooperare interinstituțională atât în scop profesional, cât și cultural.