Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat atelierul de dezvoltare profesională cu tema ”Biblioteca școlară – tradiție și modernitate”. La activitatea desfășurată la Liceul Teoretic „Gheorghe Munteanu Murgoci” Măcin, au participat bibliotecari școlari și responsabili ai centrelor de documentare și informare din instituțiile de învățământ din municipiul și județul Tulcea. În calitate de bibliotecar organizator, domnul Preda Adrian a prezentat un referat sugestiv privind tema aleasă, lansând astfel o dezbatere privind activitatea desfășurată într-o bibliotecă școlară și procesul de schimbare parcurs de la biblioteca tradiţională la cea modernă, informatizată, acel spațiu prietenos focusat pe nevoile și interesele elevilor.
Atelierul a beneficiat de sprijinul doamnei profesor Olguța Bîlea, director al liceului gazdă. Casa Corpului Didactic Tulcea a fost reprezentată de Cherciu Cristina-Sinduța, profesor metodist cu atribuții delegate de bibliotecar.