Programe de formare acreditate M.E.

 
1. Abilitarea cadrelor didactice pentru programul A doua șansă
2. Abilitarea personalului didactic și didactic auxiliar în realizarea unui site educațional
3. Abilități de viață la adolescenți – prevenirea consumului de droguri
4. Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar
5. Managementul comunicării și relații publice
6. Școala și familia în formarea personalității elevilor
7. Utilizarea avansată a instrumentelor T.I.C. în școală