În perioada 20.03.2021 – 07.05.2021, Casa Corpului Didactic a desfășurat online, pe platforma elearning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/, programul de formare ”Managementul comunicării și relații publice”, acreditat prin O.M.E.C. nr 4414/28.05.2020, 40 ore, 10 CPT, pentru prima grupă de formabili alcătuită din personal didactic de predare și personal cu funcții de conducere, îndrumare și de control din învățământul preuniversitar din județele Tulcea, Galați și Constanța. Scopul programului de formare a vizat formarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar privind managementul instituțiilor de învățământ din perspectiva comunicării, culturii organizaționale și relațiilor publice. Sesiunile de formare desfășurate online, au oferit cadrelor didactice participante oportunitatea de a-și dezvolta competențe de comunicare și inter-relaționare, de negociere cu partenerii strategici și de mediere a situațiilor de comunicare complexe.
Programul de formare au fost susținut de doamna Raluca Petre, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Litere a Universității ”Ovidius” din Constanţa.