Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat în perioada 6 martie – 30 aprilie 2021, programul de formare continuă acreditat ”Abilitarea cadrelor didactice pentru programul A doua șansă”, 40 ore, 10 CPT. Grupul țintă a fost constituit din cadre didactice selectate de către Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, în calitate de beneficiar al proiectului ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunitățile școlare defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise – ACCED”, cod SMIS 106346. Cadrele didactice participante și-a dezvoltat competențe de aplicare a metodologiei ADȘ, a ghidurilor, planurilor cadru și a programelor pe discipline ADȘ de proiectare, de predare-învățare-evaluare a conținuturilor învățării, cu respectarea metodologiei și a programelor pe discipline ADȘ și competențe de utilizare a instrumentelor TIC la disciplinele din programul ADȘ și de abordare interdisciplinară a conținuturilor învățării.
Programul de formare s-a desfășurat online, pe platforma elearning dezvoltată la nivelul Casei Corpului Didactic Tulcea și a fost susținut de profesorii formatori Maria Suciu și Mara Alexandra Ivan.