În perioada 27 iunie –11 august 2023, Casa Corpului Didactic Tulcea a furnizat programul de formare continuă ”Școala și familia în formarea personalității elevilor”, acreditat de Ministerul Educației, având durata de 40 ore și 10 credite profesionale transferabile. Grupa a fost formată din 21 de cadre didactice care predau în Școala Gimnazială Baia, Școala Gimnazială Peceneaga și Școala Gimnazială Hamcearca. Programul de formare a reprezentat una dintre activitățile finanțate în cadrul proiectelor implementate de cele trei unități de învățământ din județul Tulcea, prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS).
Sesiunile de formare s-au desfășurat online sincron/asincron, pe platforma e-learning de cursuri a Casei Corpului Didactic Tulcea https://ccdtl.reteauaedu.ro/ , temele abordate fiind focusate pe dezvoltarea personalității elevului, inteligența emoțională, prevenirea bullying-ului, importanța parteneriatului școală – familie în educarea caracterului. Cursul a fost susținut de profesor formator, Jenica Batiste.