La solicitarea Ministerului Educației, în baza adresei nr.1985/DGMRURS/02.08.2023, Casa Corpului Didactic Tulcea facilitează înscrierea cadrelor didactice la programul PROF IV – Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning – 16 credite profesionale transferabile, 64 ore, organizat în sistem online (33 ore sincron și 31 ore asincron), furnizat de Partener 8 – Casa Corpului Didactic Constanța, implementat în cadrul proiectului POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice – PROF.

Grupul țintă al programului este constituit din personal didactic din învățământul preuniversitar și nu este limitat la un anumit nivel de învățământ sau la o anumită categorie de unități de învățământ.

Cadrele didactice trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale de înscriere:
1) În calitate de formabil, un cadrul didactic poate participa la un singur program de formare în cadrul proiectului PROF.
Ex.: Un cadru didactic care a avut calitatea de formabil în programul PROF I/PROF II, nu se poate înscrie.
2) Calificativul Foarte bine, obținut în anului școlar 2021-2022 sau în ultimul an de activitate didactică, în situațiile legal prevăzute pentru suspendarea contractului de muncă.

Menționăm că activitățile de formare se vor organiza începând cu luna septembrie 2023, în ordinea înscrierii și a depunerii ulterioare a dosarului la C.C.D. Tulcea, în funcție de disponibilitatea formatorilor și până la atingerea grupului țintă la nivel de proiect, cursul fiind gratuit pentru participanți.

Link-ul formularului de înscriere a fost transmis către toate unitățile de învățământ din județul Tulcea, cu precizarea redirecționării către cadrele didactice.

Pentru informații suplimentare:
Adresa de email gabriela.nichifor@ccdtulcea.ro
Telefon 0240516656