În perioada 05 mai 2023 – 29 mai 2023, Casa Corpului Didactic Tulcea desfășoară programul de formare ”Responsabilitatea managerială a directorului de școală în domeniul financiar-contabil”, avizat de către Ministerul Educației, conform adresei M.E./D.G.M.R.U.R.S. nr. 477/06.03.2023, cu durata de 30 ore. Cursul va fi susținut în sistem blended-learning: sesiuni față în față, în locația sediului CCD Tulcea și sesiuni online asincron, care se vor derula pe platforma elearning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/.
Programul vizează formarea managerilor școlari și dezvoltarea expertizei metodologice în vederea aplicării practicilor manageriale în unităţile educaţionale, sub coordonarea formatorului Daniela Munteanu.
Responsabil program de formare, profesor metodist Ileana Gălățescu