În perioada 28 septembrie – 28 decembrie 2022, se desfășoară programul de formare ”CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”, cu durata de 120 ore, 30 credite profesionale transferabile, acreditat prin O.M. nr. 4737/09.08.2019.
Grupul țintă este constituit din profesori care predau disciplinele fizică și chimie în unități școlare din județele Galați, Vrancea, Buzău, Brăila,Constanța și Tulcea.
Sesiunile de training online, sincron/asincron, sunt susținute de profesorii formatori Serenella Liliana Dinu și Mariana Costache, pe platforma elearning https://formare.educred.ro/ , cursul fiind coordonat la nivel local de către echipa de experți CRED, din cadrul Casei Corpului Didactic Tulcea.