În perioada 09.11.2020-04.12.2020, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat programul de formare online „Utilizarea pachetului de aplicații GSuite for Education în predarea online”, avizat de Ministerul Educației și Cercetării, cu durata de 12 ore.
A 4- a grupă de cursanți a fost constituită din cadre didactice care predau în unitățile școlare din mediul urban și rural ale județului Tulcea, care au avut oportunitatea să-și dezvolte competențe privind utilizarea aplicațiilor digitale integrate în pachetul GSuite for Education în proiectarea și organizarea lecțiilor pe platformele elearning dezvoltate la nivel de unitate școlară.
Formator: informatician Ivan Mara Alexandra, C.C.D. Tulcea
Responsabil program: prof. metodist Ariton Nicolae, C.C.D. Tulcea